Występując na drogę rozwodową należy mieć dowody na rozpad małżeństwa. Bez tego, trudno będzie uzyskać rozwód a a także udowodnić winę, jeśli nam na niej zależy.

Dlaczego warto skorzystać z usług detektywa w sprawach rozwodowych?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnie obciążających doświadczeń w życiu. W takich momentach wsparcie profesjonalnego detektywa może okazać się nieocenione. Detektyw w sprawach rozwodowych pomaga zebrać dowody, które mogą być kluczowe w sprawie sądowej, zapewniając tym samym sprawiedliwe rozwiązanie i spokój ducha.

Jakie usługi oferuje detektyw w sprawach rozwodowych?

  1. Zbieranie dowodów na niewierność: Udokumentowanie zdrady małżeńskiej jest często kluczowe w sprawach rozwodowych. Detektyw dyskretnie zbiera dowody, które mogą być wykorzystane w sądzie.
  2. Śledzenie i obserwacja: Profesjonalna obserwacja współmałżonka może dostarczyć informacji na temat jego zachowania, stylu życia i ewentualnych nieuczciwych działań.
  3. Sprawdzanie aktywności online: W dzisiejszych czasach wiele informacji można znaleźć w internecie. Detektyw analizuje aktywność na portalach społecznościowych i innych platformach, co może ujawnić ukrywane fakty.
  4. Sprawdzanie majątku i finansów: Ukrywanie majątku przed współmałżonkiem to częsta praktyka w trakcie rozwodu. Detektyw pomaga zlokalizować ukryte aktywa, co jest kluczowe dla uczciwego podziału majątku.

Korzyści wynikające z zatrudnienia detektywa

Jak wybrać odpowiedniego detektywa?

  1. Doświadczenie: Ważne jest, aby wybrać detektywa z doświadczeniem w sprawach rozwodowych. Zapewnia to, że będzie on wiedział, jak skutecznie i legalnie zbierać potrzebne dowody.
  2. Referencje i opinie: Przed zatrudnieniem detektywa warto sprawdzić opinie innych klientów oraz referencje, które potwierdzają jego skuteczność.
  3. Licencja i kwalifikacje: Upewnij się, że detektyw posiada odpowiednie licencje i kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu.

Ile kosztuje detektyw rozwodowy?

Koszt zebrania dowodów zdrady przez detektywa może różnić się w zależności od miejscowości i przede wszystkim nakładu pracy. Przykładowo, detektyw z Warszawy kosztuje około 5 tysięcy zł za 3 dni pracy z wypożyczeniem lokalizatora GPS.

Podsumowanie

Skorzystanie z usług detektywa w sprawie rozwodowej może znacząco wpłynąć na wynik rozwodu. Profesjonalne wsparcie, jakie oferuje detektyw, pomoże zebrać niezbędne dowody, co może okazać się kluczowe w sądzie. Wybierając doświadczonego i licencjonowanego detektywa, zyskujesz pewność, że Twoja sprawa jest w dobrych rękach, a Ty możesz skupić się na budowaniu nowego życia po rozwodzie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w trudnym czasie rozwodu, nie wahaj się skontaktować z profesjonalnym detektywem, który pomoże Ci przejść przez ten proces z jak najmniejszym stresem i maksymalną skutecznością.

Kliknij: wykrywanie zdrady Warszawa lub zadzwoń 502 492 132

Prywatny detektyw to zawód, w którym posiadacz licencji detektywistycznej musi być osobą niekaraną oraz posiadać pozytywną opinię właściwego Komendanta Policji. To samo tyczy się kandydatów na detektywów oraz detektywów po otrzymaniu licencji.

Wymagania wobec osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa.

Zgodnie z art. 29 ustawy o usługach detektywistycznych o wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Cofnięcie i zatrzymanie licencji detektywa.

Zgodnie z art. 37 wspomnianej ustawy o usługach detektywistycznych Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:

1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;

2) wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.

Zawieszenie prawa z licencji prywatnego detektywa.

1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.

Opinia o detektywie od Komendanta Policji.

Jak wspomniano, detektyw musi posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję. Przy sporządzaniu opinii dzielnicowy weryfikuje:

Opinia Komendanta o detektywie Krzysztofie Matyszczaku.

W dniu 12 kwietnia 2024r wobec Krzysztofa Matyszczaka zostało wydane postanowienie o NIENAGANNEJ OPINII. Oznacza to, że żaden punkt z powyżej listy nie został spełniony na "tak" aby wydać inną opinię niż nienaganna.

Podsumowanie

Jak widać, prywatny detektyw detektyw musi się "dobrze prowadzić" W innym wypadku może nie spełniać wymagań do posiadania licencji detektywa. Zapraszam https://prywatnydetektyw.waw.pl/

Zainteresowanie ofertą biur detektywistycznych w zakresie usługi wykrywania podsłuchów rośnie z roku na rok. Audyt bezpieczeństwa i wykrywanie urządzeń szpiegowskich: podsłuchów, kamer i lokalizatorów GPS to trudne zadanie i nie każda firma potrafi robić to skutecznie i profesjonalnie. Dziś trochę o wykrywaniu podsłuchu – na czym polega, jakie wykrywacze podsłuchów są najlepsze oraz kto w Warszawie zajmuje się takimi usługami.

Szybki kontakt 502492132

Podsłuchy Warszawa.

Jeśli słyszysz w mediach o podsłuchach to zazwyczaj ta informacja dotyczy afer ze świata polityki i służb. Tak, to prawda ale najwięcej podsłuchów w Warszawie używa się w sprawach cywilnych, gdzie żona lub mąż chcą poznać prawdę o wierności lub zebrać dowody na zdradę. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wynika z to dostępności urządzeń podsłuchowych. W sieci jest kilkaset sklepów z podsłuchami, profesjonalnych stacjonarnych w Warszawie około pięć i nasz sklep detektywistyczny, który przede wszystkim doradza w zakresie podsłuchów oraz lokalizatorów GPS.

Wykrywacze podsłuchów.

Wiele osób szuka dobrego wykrywacza podsłuchów aby samodzielnie wykryć podsłuch. Oczywiście, jest wiele urządzeń ale te tanie to tylko zabawki, które w rękach osoby bez wiedzy i doświadczenia nie są niczym innym jak brzęczącym pudełkiem.

Etapy wykrywania podsłuchów.

Każda usługa detektywistyczna ma swoje etapy. Tak samo wykrywanie podsłuchów w Warszawie, czy innym mieście.

Skuteczne wykrywanie podsłuchów w Warszawie.

Na czym więc polega profesjonalne wykrywanie podsłuchu? Tak jak napisano powyżej. Oprócz dobrego sprzętu liczy się wiedza i doświadczenie. My detektywi wiemy jakie są podsłuchy, gdzie je ukrywać oraz jak szybko je znajdować. Po drugie, każda ekipa robi fizyczny (często żmudny) przegląd. Czy zawsze skutecznie znajdujemy sprzęt inwigilacyjny ? Nigdy nie dajemy 100% gwarancji. 95 % to dobra obietnica określająca skuteczność.

Cena wykrywania podsłuchu.

Cennik usług wykrywania podsłuchu może różnić się w zależności od firmy detektywistycznej. Należy uważać na tanie koszty wykrywania szpiegowania. Cena 500-1000 zł powinna wzbudzić czujność. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu wyceny profesjonalnego wykrywania podsłuchu.

Podsumowanie.

Jeśli szukasz firmy zajmującej się wykrywaniem podsłuchów, to zapraszamy do skorzystania z agencji detektywistycznej MAXIMUS i usług detektywa Krzysztofa Matyszczaka.

Telefon 502 492 132

Najbardziej popularną usługą detektywistyczną jest zdobywanie dowodów na zdradę. Niestety, ale gdy wyczuwamy, że partner jest niewierny w grę wchodzą duże emocje. Wtedy nietrudno dać się oszukać nielegalnym agencjom detektywistycznym czy osobom bez licencji detektywa. Jak wybierając agencję detektywistyczną sprawdzić czy posiada wymagane ustawą pozwolenia a prywatny detektyw licencję? O tym w poniższym wpisie.

Ustawa o usługach detektywistycznych.

Wprowadzona ustawa o usługach detektywistycznych miała zapewnić minimalną ochronę przyszłych klientów biur detektywistycznych. Wprowadzono wymóg aby detektyw posiadał licencję a agencja detektywistyczna wpis do rejestru firm detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA. Wynika z tego, że działalność detektywistyczna jest działalność regulowaną, czyli trzeba spełniać określone wymogi aby móc wykonać usługi prywatnego śledzenia.

Kto może założyć firmę detektywistyczną?

Wiele osób zdziwionych jest, gdy okazuje się, że nie trzeba posiadać licencji detektywa aby założyć biuro detektywistyczne. Przedsiębiorca może wykonywać działalność detektywistyczną gdy sam posiada licencję lub takową posiada ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, licencję musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną. Ważne jest aby przedsiębiorca nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie mogą być karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe. Przedsiębiorca musi posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać wpis do rejestru firm detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA.

Jak sprawdzić czy agencja detektywistyczna działa legalnie?

Od 2018r MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy wykonują działalność detektywistyczną. Dziwne jest, że nie zostało to uczynione wcześniej.

Rejestr firm detektywistycznych.

Rejestr firm detektywistycznych został ujawniony w internecie. Link: https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-regulowana-w-zakresie-uslug-detektywistycznych4 pozwala nie tylko sprawdzić czy biuro detektywistyczne nadal działa ale przede wszystkim od kiedy. To ważne. Dzięki temu sprawdzisz czy Twój detektyw nie mija się z prawdą o doświadczeniu prowadzonej przez siebie firmy.

Jak zweryfikować agencję detektywistyczną (ciąg dalszy).

Dalszy, formalny etap weryfikacji agencji detektywistycznej to sprawdzenie czy przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Centralna informacja o działalności gospodarczej https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx zawiera spis przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a pod linkiem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ zweryfikujesz spółki.

Jak sprawdzić czy detektyw posiada licencję?

Sprawdzenie czy detektyw posiada licencję jest niestety utrudnione. Z niewiadomych przyczyn ustawodawca nie wprowadził do tej pory dostępu internetowego do bazy prywatnych detektywów w Polsce. Jak możesz zweryfikować czy detektyw ma licencję? Poproś go o jej okazanie lub niech wyśle na e-mail gdy zawieracie umowę na odległość.

Wzór licencji detektywa.

Licencja prywatnego detektywa ma określony wzór:

Wzor Licencji Prywatnego Detektywa

Rejestr detektywów.

Mimo, że nie ma swobodnego dostępu do rejestru prywatnych detektywów, to takowy jest prowadzony. Na piśmie można zwrócić się o podanie danych o posiadaniu przez wskazaną osobę licencji detektywa. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer licencji i datę jej wydania; datę zawieszenia lub cofnięcia licencji. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Nielegalna działalność detektywistyczna a prawo.

Art. 46 ustawy o usługach detektywistycznych stanowi: 1) Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. 2) Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

Sąd w Polsce potwierdzają, że prowadzenie działalności bez wpisu jest wprowadzeniem w błąd. W tym roku zakończyły się dwie sprawy z powództwa detektywa Bartłomieja D z Wrocławia przeciwko detektywowi Matyszczakowi z Warszawy. Detektyw D. zarzucił detektywowi M., naruszenie dóbr osobistych, iż ten opisał proceder nielegalności D. w internecie. Detektyw Matyszczak posiadał nie tylko dowody prywatne na nielegalne prowadzenie działalności przez w/w ale przede wszystkim wypis z rejestru stwierdzający ten fakt. Działania opisujące nielegalność, jak stwierdził Sąd, były w obronie interesu społecznego. Więcej pod linkiem: Detektyw Bartłomiej D. nielegalna firma detektywistyczna.

Kontakt do legalnej firmy detektywistycznej.

Jeśli szukasz uczciwego detektywa oraz legalnej agencji detektywistycznej to zadzwoń pod podane numery telefonu. +48 502 492 132 Krzysztof / +48 535 440 037 Monika. Centrala: Agencja detektywistyczna Warszawa.

Podsumowanie.

Wybór detektywa to trudna sprawa. Wiem, że są emocje ale postaraj się je opanować. Niestety, w Polsce nadal działają nielegalne firmy detektywistyczne a wiele osób oszukuje, że posiada licencję prywatnego detektywa. Pamiętaj, możesz nie tylko stracić duże pieniądze ale również szansę na zdobycie dowodów czy informacji.

Inne ciekawe porady detektywa:

Rozwód to niezwykle trudny moment w życiu każdego człowieka. To nie tylko koniec pewnego etapu, ale także początek nowego rozdziału. W obliczu takiego życiowego przełomu wielu z nas staje przed koniecznością zmiany, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i praktycznej. Dlatego też warto zastanowić się nad udziałem w Targach Rozwodowych, które odbywają się w stolicy Polski, Warszawie. Detektywi Monik i Krzysztof zapraszają na swoje stoisko.

Targi Rozwodowe w Polsce.

Targi rozwodowe to nowość w Polsce. Pierwsze targi rozwodowe odbyły się w Poznaniu. W dniu 12 listopada 2023 roku w poznańskim Hotelu Mercure goście mieli szansę zapoznania się z ofertami najrozmaitszych specjalistów, którzy w jakiś sposób mogą pomóc przejść przez proces, jakim jest rozwód.

Targi rozwodowe w Warszawie.

Targi rozwodowe w Warszawie odbędą się pod hasłem "Przejdźmy to razem". Termin to 14 stycznia 2024 a miejsce: Hotel Mercury, Warszawa, ul. Złota 48/54.

Specjaliści na Targach Rozwodowych.

W targach wezmą udział między innymi adwokaci, notariusze, mediatorzy, psychologowie, psychiatrzy oraz dietetycy. Co ciekawe, na wydarzeniu pojawiają się także agencje detektywistyczne, agencje nieruchomości, deweloperzy, wizażyści, styliści oraz restauracje. 

Przez cały czas trwania Targów Rozwodowych odbywać się będą również prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje.

Detektywi Warszawa na Targach Rozwodowych w Warszawie.

Detektywi Monika i Krzysztof będą mieli swoje stanowisko na targach rozwodowych. Warto wspomnieć, że w kwestii zdobywania dowodów do rozwodu mamy doświadczenie od 2006r. Jesteśmy jednymi z pierwszych detektywów w Polsce.

Dlaczego warto przyjść na Targi Rozwodowe?

Jeśli szukasz specjalistów rozwodowych, to warto przyjść na targi rozwodowe w Warszawie. Na naszym stoisku całkowicie za darmo dostaniesz konsultacje w zakresie "jak zdobyć dowody do rozwodu" oraz zapoznasz się z naszymi akcesoriami szpiegowskimi jak podsłuchy, kamery szpiegowskie czy lokalizatory GPS. Będziemy tam dla Ciebie. Monika i Krzysztof.

Czeka Cię proces rozwodowy? Zastanawiasz się czy można wezwać kochankę męża jako świadka w Waszym rozwodzie? Na to pytanie oraz jak ustalić adres kochanki męża dowiesz się z poniższego wpisu.

Szybki kontakt: Detektyw ustalenie adresu kochanki: tel:+48502492132

Czy można powołać kochankę męża na świadka w sprawie o rozwód?

Powoływanie kochanków na świadków to częsta praktyka w sprawach rozwodowych. Kochanka lub kochanek musi zeznawać. Nie obejmuje ich możliwość prawna odmowy składania zeznań. Jeśli kochanka uprze się i bezzasadnie nie stawi się na wezwanie, to sąd może nałożyć na nią grzywnę. Za drugim razem, przy braku stawiennictwa sąd po raz kolejny może nałożyć grzywnę oraz zarządzić przymusowe doprowadzenie na salę rozpraw.

Czy warto wzywać kochankę na świadka ?

Powoływanie kochanki czy kochanka na świadka podczas rozwodu to temat do rozważenia z Adwokatem. Jeśli mamy dobre dowody zdrady to warto wzywać kochankę na świadka.

O co Sąd może zapytać kochankę na rozprawie rozwodowej?

Przykładowe pytania skierowane do kochanki (kochanka) na rozprawie rozwodowej mogą brzmieć w następujący sposób:

Czy kochanka może kłamać podczas rozprawy rozwodowej?

Co do zasady, zgodnie z obowiązującym prawem, osoba zeznająca w sądzie nie może celowo kłamać. Również kochanka powinna zeznać prawdę o relacji łączącej ją z Twoim mężem. Jednak z praktyki rozwodowej różnie to wygląda. Często jest tak, że kochanka nie wie lub nie pamięta. Czy to już kłamstwo? Zazwyczaj nie. Dlatego też, aby udowodnić, że kochanka kłamie, musisz mieć dobre dowody na zdradę.

Czy kochankowie chętnie zeznają?

Wszystko zależy od charakteru. Są osoby, które nie chcą zeznawać ale są także tacy, którzy przyjdą do sądu z podniesioną głową i będą udawać, że nic się nie stało. Kochanka Twojego męża lub kochanek Twojej żony może czuć dyskomfort, gdy sam pozostaje w związku i nie chce aby to się wydało. Dlatego, tak jak wspomniałem, warto mieć dowody zdrady.

Jak ustalić czy kochanka jest mężatką ?

To kolejny zakres usług detektywistycznych świadczonych przez naszą agencję detektywistyczną. Nasi klienci chcą wiedzieć czy kochanka ma męża dla zwykłej ciekawości lub w celu powołania go na świadka. Takie rozwiązanie może spowodować, że mąż lub partner kochanki Twojego męża dostarczy cennej wiedzy rozwodowej. Czy w takich wypadku, kochanka będzie chciała być ujawniona w procesie rozwodowych? Raczej nie.

Jak ustalić dane kochanki?

Zanim ustali się adres kochanki lub kochanka trzeba poznać jak dana osoba się nazywa. Imię i nazwisko kochanki często ustala się po numerze telefonu. Detektywi korzystają z różnych źródeł. W trakcie zbierania dowodów zdrady może się okazać, że to koleżanka z pracy, siłowni czy stara miłość.

Jak ustalić adres kochanki?

Mając imię i nazwisko, adres można ustalić na kilka sposób. Oczywiście, ze swojej strony polecam skorzystania ze skutecznego detektywa zajmującego się ustalaniem danych. Reprezentowane przez mnie biuro detektywistyczne zajmuje się ustaleniami adresowymi od 2003r. Wpierw w kwestiach związanych dłużnikami a po uzyskaniu licencji detektywa (rok 2006r) również w sprawach małżeńskich.

Jak detektywi ustalają dane adresowe?

Proces ustalania danych zamieszkania lub zameldowania to trudna usługa detektywistyczna. Etapy jej wykonania:

Ile kosztuje ustalenie adresu kochanki ?

Każda informacja jest cenna. Koszt ustalenia, gdzie mieszka kochanka męża lub jaki ma adres zameldowania to wydatek rzędu 1000 - 3000 zł. Cena wskazania adresu zależy od danych wstępnych, które posiada klient.

Detektyw ustalanie danych kochanków.

Jeśli szukasz adresu kochanki lub kochanka albo chcesz poznać ich dane jak imię, nazwisko czy miejsce pracy, to zapraszam do kontaktu pod nr: tel:+48502492132

Inne ciekawe wpisy:

Dnia 25 listopada 2023r odbyła się w Chorzowie, w Auli A Uniwersytetu WSB Merito III Konferencja detektywistyczna ""Współczesne problemy polskiej detektywistyki" Organizatorem spotkania była Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Cel konferencji detektywistycznej.

Tematyka konferencji detektywistycznej.

Branża detektywistyki we współczesnej Polsce obchodzi 30 lecie działalności. Przez ten okres przechodziła wiele przeobrażeń, zmieniała się rzeczywistość polityczna, gospodarcza, ale nie zmieniała się sytuacja prawna detektywa i jego możliwości działania. Zmieniało się otoczenie działania polskich detektywów, Polska po wejściu do Unii Europejskiej i układu z Schengen zmieniła oblicze, stała się miejscem sytuowania światowego biznesu. Pojawiło się wiele zagrożeń dla współczesnego biznesmena, zarówno ze strony pospolitej przestępczości, ale głównie ze strony nieuczciwej konkurencji. To zmusza środowisko do ciągłego doskonalenia metod pracy, do uczenia się, do poznawania nowych modus operandi sprawców.
W ramach tak określonych problemów i wyzwań zwracamy uwagę na:

Prelegenci konferencji detektywistycznej:

W trakcie była możliwość zakupu i uzyskania autografu od ppłk. rez. mgr Roberta Michniewicza, który wydał powieść "Partnerzy. Początek"

Detektyw Krzysztof Matyszczak uczestniczył w konferencji. Takie spotkania środowiska detektywów to możliwość nawiązania ciekawych kontaktów oraz możliwość czerpania wiedzy, także od tych detektywów, którzy od niedawna są na rynku usług detektywistycznych.

Detektyw Warszawa. Licencja od 2006r. Zapraszam.

*Treści z niniejszego wpisu pochodzą także ze strony: https://www.merito.pl/chorzow/aktualnosci/iii-konferencja-wspolczesne-problemy-polskiej-detektywistyki-24112023-r

Detektyw Warszawa to specjalista, który może pomóc rozwiązać wiele tajemnic i problemów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz usług detektywa w celu rozwiązania kwestii prywatnych, rodzinnych, czy biznesowych, ważne jest, aby zawrzeć umowę detektywistyczną, która określi warunki i zakres świadczonych usług. W dzisiejszym poście omówimy, co powinno znaleźć się w umowie detektywistycznej, zwłaszcza jeśli działamy na terenie Warszawy.

1. Dane osobowe i kontaktowe

Umowa detektywistyczna powinna zaczynać się od dokładnych danych osobowych detektywa i klienta. To podstawa, która umożliwi identyfikację stron umowy i ustanowi kontakt. Warto również dodać informacje na temat miejsca zamieszkania obu stron, aby umożliwić dostarczenie ważnych dokumentów i korespondencji.

2. Cel usługi detektywistycznej

Umowa powinna jasno określać cel, dla którego detektyw Warszawa został wynajęty. Czy chodzi o rozwiązanie problemu rodzinnego, biznesowego, czy może o sprawdzenie wiarygodności partnera? Definiowanie celu pozwala na skoncentrowanie się na konkretnych działaniach.

3. Zakres usług

W umowie detektywistycznej należy precyzyjnie opisać zakres świadczonych usług. Jakie konkretne czynności będzie podejmować detektyw w celu osiągnięcia celu? Czy będzie to obserwacja, zbieranie dowodów, czy przeprowadzanie rozmów z osobami trzecimi? Wszystkie te elementy powinny być sprecyzowane w umowie.

4. Termin wykonania usługi

Określenie terminu jest niezwykle ważne, aby obie strony miały jasność co do czasu, w jakim usługa zostanie zrealizowana. Detektyw Warszawa powinien dokładnie ustalić, kiedy klient może się spodziewać wyników.

5. Opłaty i sposób rozliczenia

Umowa detektywistyczna musi zawierać informacje na temat opłat za usługi detektywa. Jakie są stawki godzinowe lub koszty za konkretne usługi? Jakie są warunki płatności i sposób rozliczenia? Te kwestie powinny być jasno ustalone.

6. Klauzula poufności

Ponieważ usługi detektywa często dotyczą prywatnych i wrażliwych informacji, umowa powinna zawierać klauzulę poufności. Detektyw Warszawa powinien zobowiązać się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania informacji klienta osobom trzecim.

7. Postanowienia końcowe

Umowa detektywistyczna powinna zawierać również postanowienia końcowe, takie jak jurysdykcja, rozwiązywanie sporów i inne istotne kwestie prawne.

Zawarcie umowy detektywistycznej jest kluczowym krokiem w procesie korzystania z usług detektywa Warszawa. Zapewnia to jasność i ochronę obu stron. Pamiętaj, że wybierając detektywa, zawsze warto sprawdzić jego uprawnienia i doświadczenie, aby mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach.

Pamiętaj, że w naszej agencji detektywistycznej możesz podpisać umowę online bez wychodzenia z domu. Wystarczy dostęp do e-mail - nic nie musisz wypełniać, drukować czy skanować. Wszystko załatwimy za Ciebie.

Zadzwoń: tel:+48502492132

Jeśli zastanawiacie się, ile może kosztować wykrycie zdrady w Warszawie, to prawdopodobnie zadajecie je sobie w sytuacji, gdy pojawiają się podejrzenia o niewierność partnera.

Podejrzenia o zdradę: Czy warto działać?

Podejrzenia o zdradę w związku mogą być bardzo stresujące i emocjonalnie obciążające. Niezależnie od tego, czy jesteś małżonkiem, partnerem, czy partnerką, trudno jest żyć w niepewności. Dlatego wielu ludzi decyduje się na zastosowanie różnych metod, aby zweryfikować swoje podejrzenia i dowiedzieć się prawdy.

Sposoby wykrywania zdrady:

Koszty wykrywania zdrady w Warszawie.

Koszty wykrywania zdrady w Warszawie mogą się znacznie różnić, w zależności od wybranej metody oraz specyfiki danej sytuacji. Detektywi prywatni zazwyczaj obliczają swoje usługi na podstawie liczby godzin pracy oraz innych czynników, takich jak potrzebne doświadczenie czy dostęp do technologii.

W Warszawie, gdzie jest najwięcej agencji detektywistycznych, koszt śledzenia niewiernego małżonka może wynieść 5-7 tysięcy zł.

Ile kosztuje doświadczony detektyw od zdrad?

Firma detektywistyczna MAXIMUS reprezentowana przez Krzysztofa Matyszczaka - detektywa z licencją od 2006r działającego wspólnie z paniami detektyw z Warszawy proponuje cenę za wykrywania zdrady w Warszawie w kwocie 4500 zł, która zawiera 3 dni pracy w dni robocze po 6 godzin wraz z wypożyczeniem lokalizatora GPS. Oczywiście, zdarzają się sprawy gdzie koszt usługi detektywistycznej musi być większy, bo tego wymaga specyfika zlecenia.

Podsumowanie

Cena wykrywania zdrady w Warszawie zależy od wielu czynników. Ostateczna decyzja, czy warto podjąć kroki w celu wyjaśnienia sytuacji, należy do każdej osoby indywidualnie. Warto jednak pamiętać, żeby ceny pracy detektywa były zawarte w umowie detektywistycznej z skrupulatnym rozpisaniem cennika wynagrodzenia biura detektywistycznego.

Jeśli macie pytania dotyczące wykrywania zdrady w Warszawie, zachęcamy kontaktu z detektywami od zdrad.  Tel:+48502492132  Zapewniamy dyskrecję.

Biuro detektywistyczne MAXIMUS reprezentowane przez detektywa Krzysztofa Matyszczaka oraz Monikę kobietę detektyw zatrudni licencjonowanych prywatnych detektywów oraz asystentów detektywa - kobiety i mężczyźni.

Oferta pracy na stanowisku Asystent / Asystentka Prywatnego Detektywa:

Opis stanowiska: Asystent Prywatnego Detektywa / Asystentka Prywatnego Detektywa to praca w terenie i wsparcie prowadzonych śledztw przez osobę z licencją. Nie jest to praca za biurkiem.

Wymagania:

Zapewniany wstępne szkolenie. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Wynagrodzenie 25/30 zł netto z 1 h plus zwrot kosztów paliwa.

Oferta pracy na stanowisku Prywatny Detektyw / Kobieta Detektyw

Prywatny Detektyw to osoba z licencją. Wymóg posiadania licencji prywatnego detektywa został wprowadzony ustawą o usługach detektywistycznych.

Teren: woj. mazowieckie - głównie Warszawa i okolice.

Wymagania

🚨W odpowiedzi prosimy o przesyłanie CV wraz z podaniem dodatkowych informacji:


W obu przypadkach prosimy wysłanie cv i listu motywacyjnego na adres: detektyw502492132@gmail.com

⚖Prosimy o dopisanie klauzuli:

" „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji, również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Matyszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAXIMUS Krzysztof Matyszczak z adresem do korespondencji: ul. Widok 10/LU1, Warszawa. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO poprzez wysłanie żądania listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora.


O nas:

Detektyw Krzysztof - licencja od 2006r, były pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie, ekonomista i prawnik z wykształcenia, doświadczenie w teleinformatyce, w tym w kwestii zakładania oraz wykrywania podsłuchów.

Od 2003 r zajmuje się wywiadem gospodarczym oraz ustalaniem danych koniecznych do skutecznego windykowania należności. Od 2006r wykonuje profesjonalne usługi detektywistyczne. Jako pierwszy detektyw zdobywa dowody zdrady poprzez używanie profesjonalnych aparatów fotograficznych (lustrzanki z teleobiektywami). Twórca sklepu detektywistycznego, obecnie pełniącego funkcję doradczą dla klientów zainteresowanych ofertą urządzeń typu "spy"

Detektyw Krzysztof również zajmuje się szkoleniem przyszłych detektywów na kursach na licencję prywatnego detektywa oraz prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego (Black Belt Krav Maga). Więcej informacji: Detektyw Warszawa.

Detektyw Monika - specjalistka od zdrad od 2006r, w latach 2011 - 2023 właścicielka kobiecej agencji detektywistycznej FEMINA. Doświadczona kobieta detektyw - jedna z pierwszych Pań detektywów. Obecnie szefowa działu "Dowody Zdrady" w firmie detektywistycznej MAXIMUS. Więcej informacji: Kobieta Detektyw / Kobieca Agencja Detektywistyczna

Detektyw Warszawa Targówek

 Detektywi Warszawa Targówek
ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

Biuro stacjonarne

ul. Widok 10, Detektyw Warszawa Centrum (Śródmieście)
Dla zapewnienia najlepszej jakości usług, strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony prywatnydetektyw.waw.pl bez zmiany ustawień pików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej.

Dowiedz się więcej.
www.prywatnydetektyw.waw.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel.

Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.
smartphonechevron-up