Co może prywatny detektyw a co jest zabronione?

Katalog czynności detektywistycznych jest otwarty ale detektywowi nie wszystko wolno. To co jest mu zabronione przedstawia poniższy wpis dokonany przez detektywa prawnika z Warszawy.

Czym w świetle prawa zajmuje się detektyw?

Zakres usług detektywistycznych świadczonych przez prywatnego detektywa znajduje się w ustawie, która reguluje pracę detektywów, a jest nią ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5) poszukiwanie mienia;

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Które metody są dozwolone, a które zabronione w pracy detektywa?

Analiza zapisów ustawy wyraźnie wskazuje jak metody są dozwolone w pracy prywatnego detektywa a jakie zabronione. Wspomniane zdanie : „ w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów” jest zwięzłym wyjaśnieniem zadanego pytania. Czy detektyw może podsłuchiwać? Czy detektyw może podkładać lokalizatory GPS ? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Jak prywatny detektyw może zdobywać informacje?

Sposób zbierania informacji oraz dowodów zależy od charakteru sprawy. W sprawach wywiadu gospodarczego wiele czynności można zrobić zza biurka analizując ogólnodostępne dane. W przypadku gdy detektyw zbiera dowody zdrady, to przede wszystkim działa w terenie robiąc zdjęcia. W sprawach związanych z ustalenia, np. do kogo należy nr telefonu detektyw może korzystać z białego wywiadu (OSINT) lub pozyskać informatora. W tym ostatnim wypadku, detektyw musi zastanowić się czy nie przekracza granic prawnych bo osoba udzielająca informacji zastrzeżonych lub ujawniając dane osobowe na pewno naraża się na zarzuty karne.

Prywatny detektyw a seriale detektywistyczne.

W telewizji, detektyw przedstawiany jest jako osoba, która wszystko może. Zakłada podsłuchy, instaluje ukryte kamery, włamuje się do domów, kradnie korespondencję, łamie hasła do komputera, itd.

Popularny serial „Zdrady”, w którym gra detektyw Damian Petrov (Petrow) to obraz, który nijak się ma do pracy detektyw w realu. Mimo to, wielu klientów biura detektywistyczna Warszawa szuka kontaktu do Damiana Petrova z serialu Zdrady lub wpisuje w google „ile kosztuje detektyw Damian Petrov Zdrady” Cóż, jeśli ludzie uważają serial za rzeczywistość to wielka brawa dla reżyserów.

Również detektyw Malanowski z polsatowskiej produkcji "Malanowski i partnerzy", którą główną rolę grał Bronisław Cieślak, niezapomniany porucznik Borewicz z kultowego serialu "07 zgłoś się"nie pokazuje typowej pracy detektywa z licencją.

Czy śledzenie przez prywatnego detektyw jest karalne?

Nie ma większych ograniczeń, żeby firma detektywistyczna śledziła, tj. w sposób niejawny obserwowała wskazaną osobę. Pamiętać jednak należy, że obserwacja musi być w miejscach ogólnodostępnych. To samo dotyczy się wykonywania zdjęć przez pracowników agencji detektywistycznej. Prywatny detektyw może robić zdjęcia ale we wspomnianych ogólnodostępnych miejscach.

Czy prywatny detektyw może założyć podsłuch?

Niestety, Detektywi nie mają uprawnień do zakładania podsłuchów i podsłuchiwania, a wręcz jest zakaz ustawowy do stosowania urządzeń podsłuchowych do zdobywania dowodów. Jednak detektywi, biura detektywistyczne oraz sklepy detektywistyczne sprzedają podsłuchy i doradzają jak je używać aby zdobyć dowody.

Czy detektyw może założyć nam GPS?

Należy przyjąć, że posłużenie się przez agencję detektywistyczną nadajnikiem GPS nie jest dopuszczalnym działaniem w ramach ustawowego uregulowania działalności detektywistycznej.

Art. 267 Kodeksu karnego, wskazuje, że kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Polskie prawo nie wskazuje wyraźnie czy detektyw może zakładać lokalizatory GPS lub podsłuchy i detektywi muszą w tym zakresie zastanowić się czy ryzyko będzie się opłacać, bo wielu takowe urządzenia podczepia pod samochód obserwowanej osoby.

Czy żona może założyć GPS mężowi a mąż żonie? Jeśli auto jest wspólne to tak. Nie ma wtedy przeszkód. Warto jednak legalność zastosowania lokalizatora GPS omówić z doświadczonym prywatnym detektywem lub prawnikiem z Warszawy.

Pamiętajcie, że nasza agencja detektywistyczna zajmuje się wykrywaniem lokalizatorów gps oraz podsłuchów w aucie.

Usługi detektywistyczne a ochrona danych osobowych i RODO

Detektywa obowiązuje RODO – ochrona danych osobowych. Jednak w kwestii przetwarzania danych przez prywatnego detektywa są pewne wyjątki określone.

Przepisy prawne w zakresie danych osobowych w przypadku osób wobec których prowadzone są czynności detektywistyczne: Detektyw lub zatrudniająca go agencja detektywistyczna przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. - Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

Ograniczenia praw osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą: Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

Czego jeszcze nie wolno detektywowi?

Detektyw Krzysztof Matyszczak studiując prawo na warszawskiej uczelni napisał pracę magisterską „Odpowiedzialność karna prywatnego detektywa” Z innych czynności, których nie może wykonywać detektyw to podawanie się za policjanta czy innego funkcjonariusza służb państwowych.

Również stosowanie prowokacji to temat dla służb a nie dla prywatne prywatnego detektywa.

Chcesz legalnie zdobyć dowody ? Zgłoś się do polecanej agencji detektywistycznej z Warszawy. Profesjonalna agencja detektywistyczna zapewni Ci skuteczność i pomoc na każdym etapie sprawy.

Detektyw Krzysztof Matyszczak – Biuro Detektywistyczne MAXIMUS - Detektyw Femina Warszawa.

Detektyw Warszawa Targówek

 Detektywi Warszawa Targówek
ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

Biuro stacjonarne

ul. Widok 10, Detektyw Warszawa Centrum (Śródmieście)
Dla zapewnienia najlepszej jakości usług, strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony prywatnydetektyw.waw.pl bez zmiany ustawień pików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej.

Dowiedz się więcej.
www.prywatnydetektyw.waw.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel.

Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.
smartphonechevron-up