Najbardziej popularną usługą detektywistyczną jest zdobywanie dowodów na zdradę. Niestety, ale gdy wyczuwamy, że partner jest niewierny w grę wchodzą duże emocje. Wtedy nietrudno dać się oszukać nielegalnym agencjom detektywistycznym czy osobom bez licencji detektywa. Jak wybierając agencję detektywistyczną sprawdzić czy posiada wymagane ustawą pozwolenia a prywatny detektyw licencję? O tym w poniższym wpisie.

Ustawa o usługach detektywistycznych.

Wprowadzona ustawa o usługach detektywistycznych miała zapewnić minimalną ochronę przyszłych klientów biur detektywistycznych. Wprowadzono wymóg aby detektyw posiadał licencję a agencja detektywistyczna wpis do rejestru firm detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA. Wynika z tego, że działalność detektywistyczna jest działalność regulowaną, czyli trzeba spełniać określone wymogi aby móc wykonać usługi prywatnego śledzenia.

Kto może założyć firmę detektywistyczną?

Wiele osób zdziwionych jest, gdy okazuje się, że nie trzeba posiadać licencji detektywa aby założyć biuro detektywistyczne. Przedsiębiorca może wykonywać działalność detektywistyczną gdy sam posiada licencję lub takową posiada ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, licencję musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną. Ważne jest aby przedsiębiorca nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie mogą być karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe. Przedsiębiorca musi posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać wpis do rejestru firm detektywistycznych prowadzonego przez MSWiA.

Jak sprawdzić czy agencja detektywistyczna działa legalnie?

Od 2018r MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy wykonują działalność detektywistyczną. Dziwne jest, że nie zostało to uczynione wcześniej.

Rejestr firm detektywistycznych.

Rejestr firm detektywistycznych został ujawniony w internecie. Link: https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-przedsiebiorcow-wykonujacych-dzialalnosc-regulowana-w-zakresie-uslug-detektywistycznych4 pozwala nie tylko sprawdzić czy biuro detektywistyczne nadal działa ale przede wszystkim od kiedy. To ważne. Dzięki temu sprawdzisz czy Twój detektyw nie mija się z prawdą o doświadczeniu prowadzonej przez siebie firmy.

Jak zweryfikować agencję detektywistyczną (ciąg dalszy).

Dalszy, formalny etap weryfikacji agencji detektywistycznej to sprawdzenie czy przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Centralna informacja o działalności gospodarczej https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx zawiera spis przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą a pod linkiem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ zweryfikujesz spółki.

Jak sprawdzić czy detektyw posiada licencję?

Sprawdzenie czy detektyw posiada licencję jest niestety utrudnione. Z niewiadomych przyczyn ustawodawca nie wprowadził do tej pory dostępu internetowego do bazy prywatnych detektywów w Polsce. Jak możesz zweryfikować czy detektyw ma licencję? Poproś go o jej okazanie lub niech wyśle na e-mail gdy zawieracie umowę na odległość.

Wzór licencji detektywa.

Licencja prywatnego detektywa ma określony wzór:

Wzor Licencji Prywatnego Detektywa

Rejestr detektywów.

Mimo, że nie ma swobodnego dostępu do rejestru prywatnych detektywów, to takowy jest prowadzony. Na piśmie można zwrócić się o podanie danych o posiadaniu przez wskazaną osobę licencji detektywa. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane: imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer licencji i datę jej wydania; datę zawieszenia lub cofnięcia licencji. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Nielegalna działalność detektywistyczna a prawo.

Art. 46 ustawy o usługach detektywistycznych stanowi: 1) Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. 2) Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

Sąd w Polsce potwierdzają, że prowadzenie działalności bez wpisu jest wprowadzeniem w błąd. W tym roku zakończyły się dwie sprawy z powództwa detektywa Bartłomieja D z Wrocławia przeciwko detektywowi Matyszczakowi z Warszawy. Detektyw D. zarzucił detektywowi M., naruszenie dóbr osobistych, iż ten opisał proceder nielegalności D. w internecie. Detektyw Matyszczak posiadał nie tylko dowody prywatne na nielegalne prowadzenie działalności przez w/w ale przede wszystkim wypis z rejestru stwierdzający ten fakt. Działania opisujące nielegalność, jak stwierdził Sąd, były w obronie interesu społecznego. Więcej pod linkiem: Detektyw Bartłomiej D. nielegalna firma detektywistyczna.

Kontakt do legalnej firmy detektywistycznej.

Jeśli szukasz uczciwego detektywa oraz legalnej agencji detektywistycznej to zadzwoń pod podane numery telefonu. +48 502 492 132 Krzysztof / +48 535 440 037 Monika. Centrala: Agencja detektywistyczna Warszawa.

Podsumowanie.

Wybór detektywa to trudna sprawa. Wiem, że są emocje ale postaraj się je opanować. Niestety, w Polsce nadal działają nielegalne firmy detektywistyczne a wiele osób oszukuje, że posiada licencję prywatnego detektywa. Pamiętaj, możesz nie tylko stracić duże pieniądze ale również szansę na zdobycie dowodów czy informacji.

Inne ciekawe porady detektywa:

Detektyw Warszawa Targówek

 Detektywi Warszawa Targówek
ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

Biuro stacjonarne

ul. Widok 10, Detektyw Warszawa Centrum (Śródmieście)
Dla zapewnienia najlepszej jakości usług, strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu.

Korzystanie ze strony prywatnydetektyw.waw.pl bez zmiany ustawień pików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej.

Dowiedz się więcej.
www.prywatnydetektyw.waw.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel.

Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.
smartphonechevron-up